Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

35000 V 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 68

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2019

Namens de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, heeft u verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt. Met deze brief voldoe ik, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, aan dit verzoek.

Sinds de Kamerbrief van 5 november jl. (Kamerstuk 35 000 V, nr. 43) heeft de Nederlandse regering de volgende stappen ondernomen om het belang, dat Nederland hecht aan resultaten in deze zaak hecht, te benadrukken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen periode actief en via meerdere kanalen contact onderhouden met de Salvadoraanse overheid over deze kwestie, onder andere via gesprekken van de Nederlandse ambassadeur met het Salvadoraanse Openbaar Ministerie. In het kader van een op 6 februari jl. gesloten Memorandum of Understanding bestaat het voornemen politieke consultaties te houden, waarbij ook de IKON zaak aan de orde zal komen.

Daarnaast heeft de Nederlandse regering de publicatie van een boek over de IKON-journalisten gefinancierd, met als doel bekendheid van de zaak in El Salvador te bevorderen. De Nederlandse ambassadeur in Costa Rica, mede geaccrediteerd voor El Salvador, benadrukte in zijn speech bij de boekpublicatie op 28 maart jl. wederom het belang van een veroordeling voor de moord op de Nederlandse journalisten. Onder de toehoorders bevonden zich ook parlementariërs en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie.

Ten aanzien van het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie geldt, zoals ook gemeld in de Kamerbrief van 5 november jl. (Kamerstuk 35 000 V, nr. 43), dat er op dit moment geen informatie wordt verstrekt om het proces niet te verstoren.

Ik kan u voorts informeren dat het Salvadoraanse Openbaar Ministerie nog bezig is met zijn onderzoek. De programmamakers van Zembla hebben de door hen achterhaalde informatie over de zaak hebben gedeeld met de Salvadoraanse regering.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok