Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

35000 XVII 67 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN HAGA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 67

Voorgesteld 4 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aandeel van Nederlands belastinggeld wordt besteed aan ontwikkelingshulp;

constaterende dat het aandeel van het bedrijfslevenkanaal in de totale ODA-bestedingen relatief klein is, zoals de Algemene Rekenkamer reeds eerder

concludeerde, en het bedrijfsleven überhaupt een relatief kleine rol krijgt in de uitvoering van het Nederlandse OS-beleid;

overwegende dat het een goede zaak is om bij de inzet van ontwikkelingshulp Nederlandse expertise en Nederlandse bedrijven actiever te betrekken:

verzoekt de regering, te bezien hoe het Nederlandse bedrijfsleven een grotere rol kan spelen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld via innovatieve financieringsvormen die de realisatie van de SDG’s in ontwikkelingslanden versnellen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga