Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 80

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2019

Recent ben ik geïnformeerd over het lopende internationale strafrechtelijk onderzoek dat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) in uitvoering is door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en zich richt op de certificering van duurzame biodiesel. Onder coördinatie van Eurojust zijn er in Joint Investigation Team verband doorzoekingen gedaan en meerdere aanhoudingen verricht in Nederland, België en Engeland.

Het strafrechtelijk onderzoek is ingesteld omdat er bij het OM en de ILT/IOD sterke aanwijzingen zijn van fraude bij de certificering van deze biodiesel. De biodiesel zou ten onrechte als duurzaam gecertificeerd zijn door een Nederlandse producent. Daarnaast is er door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aangifte gedaan vanwege mogelijke fraude door een onder toezicht gestelde die duurzame biobrandstoffen in het Register Energie voor Vervoer heeft ingeboekt teneinde verhandelbare Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) te verkrijgen. Door het OM wordt momenteel beoordeeld of er een verband is tussen deze inboekingen en de biodieselfraude.

Met deze brief stuur ik uw Kamer ook de signaalrapportage van het ILT/IOD toe1. Gezien het lopende strafrechtelijk onderzoek bij het OM kan ik op dit moment nog niet dieper ingaan op de inhoud van de signaalrapportage. Wel betrek ik eventuele lessen uit deze casus voor wat betreft het bredere systeem van toezicht op deze certificering bij de vertaling van de RED II. Zodra het lopende onderzoek het toelaat zal ik uw Kamer nader informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl