Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting VWS 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 XVI A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 9 juli 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Adriaansens

De griffier van de commissie,
De Boer