Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Voorjaarsnota 2019

35210 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SNELS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 3

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 9

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het met de hoge winsten bij grote bedrijven niet acceptabel is dat de cao-lonen onvoldoende omhoog gaan;

van mening, dat als de lonen niet voldoende stijgen, reeds genomen fiscale belastingmaatregelen voor de grote bedrijven heroverwogen kunnen worden;

verzoekt de regering, om bij Prinsjesdag een appreciatie te geven van de loonstijgingen in het bedrijfsleven op basis van de Macro-Economische Verkenningen (MEV) van het CPB en de daadwerkelijke cao-loonontwikkelingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Snels

Alkaya