Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

35000 XVII 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HAGA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 14

Ontvangen 27 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000).

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een extra geoormerkte investering in voorlichting over en toegang tot anticonceptie voor jongeren, in het bijzonder meisjes en vrouwen. Mogelijke uitvoerders zijn de Global Financing Facility en UNFPA. De investering moet neerdalen in de focusregio’s, in het bijzonder de Sahel en hoorn van Afrika. De dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 5 (multilaterale samenwerking en overige inzet).


Van Haga