Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

35000 VII 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 104

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

Ik heb geconstateerd dat de afgelopen jaren (vanaf het jaar 2015) niet is voldaan aan de publicatieplicht uit artikel 94 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het artikel schrijft voor dat ik jaarlijks, mede namens de Minister van Financiën en uiterlijk op de derde woensdag van mei, een overzicht van de bijzondere uitkeringen met de daarvoor in de lopende begroting beschikbare bedragen, publiceer. Tot en met 2014 gaven wij aan deze plicht vorm door het overzicht aan uw Kamer toe te zenden.

Met excuses voor het niet nakomen van deze plicht laat ik u, mede namens de Minister van Financiën, weten dat nu gewerkt wordt aan een totaal overzicht, met terugwerkende kracht tot en met 2015. Ik zal u dit overzicht voor het zomerreces alsnog toezenden. Daarna wordt uw Kamer conform artikel 94 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, weer jaarlijks bij de derde woensdag van mei geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops