Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

 • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2019

35000 A 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 131

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

Bijgaand ontvangt u de eerste Rapportage Rijkswegennet van 2019.1

Deze rapportage bevat cijfers over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies in eerste vier maanden van 2019.

Belangrijkste bevindingen in deze rapportage

Ten opzichte van eind 2018 is:

 • • 
  het aantal afgelegde voertuigkilometers op het hoofdwegennet met 0,7 procent toegenomen tot 73,0 miljard voertuigkilometers. De meerjarige trend blijft hiermee licht stijgend.
 • • 
  de jaarfilezwaarte met 2,8 procent gestegen naar 11,9 miljoen kilometerminuten. De belangrijkste file-oorzaak blijft hoge intensiteit (reguliere spitsfiles), gevolgd door ongevallen en incidenten. De meerjarige trend is dat de jaarfilezwaarte sinds 2013 groeit.
 • • 
  het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, gestegen met 1,0 procent. Hiermee komt het reistijdverlies per mei 2019 op 67,0 miljoen uur op jaarbasis. Reistijdverlies treedt op wanneer de weggebruiker langzamer rijdt dan de referentiesnelheid van 100 km/per uur.
 • •  er één nieuwe locatie in de filetop 10. Dit is de A4 bij Zoeterwoude in de richting van Den Haag. De A20 bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein staat onveranderd op de eerste plaats. De meeste filetop-locaties bevinden zich in de Randstad (namelijk 8 van de 10).

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vier maanden aan een aantal grote projecten gewerkt, zoals de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere en de A7 Afsluitdijk. Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 3,3 procent en is daarmee iets lager dan in de voorgaande periode (3,7%). Rijkswaterstaat blijft hiermee onder de norm van 10 procent, die (in 2006) met uw Kamer is afgesproken.

Sinds mei hebben twee openstellingen plaatsgevonden. Dit betreft een aansluiting op de A76 bij Nuth en diverse openstellingen op de A6 bij Almere. Er wordt verder gewerkt aan aanlegprojecten, onder meer, op de A1 tussen Rijssen en Deventer-Oost, op de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere en op de A16 bij ’s-Gravendeel. Daarnaast voert Rijkswaterstaat de komende periode door het hele land (groot) onderhoud uit voor een goede bereikbaarheid. Ook zal een verkeersbesluit worden genomen waarmee op een aantal extra trajecten een inhaalverbod vrachtverkeer gaat gelden. Het ontwerpverkeersbesluit wordt tot begin juli ter zienswijze aangeboden.

Elke rapportage bevat specifieke thema’s. In deze rapportage is dat het thema gladheidsbestrijding.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.