Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting BHOS 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 XVII A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUTENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 10 september 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Van Apeldoorn

De griffier van de commissie,
Van Luijk