Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)

35210 IV A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2018-2019

A

Vastgesteld 10 september 2019

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Rosenmöller

De griffier van de commissie,
Bergman