Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

35000 VIII 231 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 231

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2019

Op 21 januari 2019 hebben wij u een jaarplanning gestuurd van brieven, rapportages en wetsvoorstellen, Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 157. Hierbij ontvangt u een actualisatie van deze jaarplanning1.

In deze planning treft u per kwartaal de stukken, wetsvoorstellen, brieven en rapportages aan die wij voornemens zijn naar uw Kamer te verzenden. Het kan zijn dat actuele ontwikkelingen van invloed zijn op de timing van de aangekondigde stukken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.