Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

35000 XVI 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 137

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2019

In reactie op het verzoek van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 april 2019, stuur ik u hierbij een verslag toe van de reizen die zijn ondernomen in de eerste helft van 2019, door mijn collega-minister Bruins, Staatssecretaris Blokhuis en mijzelf.

Bilateraal bezoek Berlijn

Op 2 april heb ik een werkbezoek afgelegd aan Duitsland. Aanleiding van het bezoek was een kennismakingsgesprek met mijn collega Jens Spahn. In dit gesprek hebben we het vooral gehad over de uitdaging om de zorg toekomstbestendig te maken in een ouder wordende samenleving. Daarnaast heb ik een gesprek gevoerd met Staatssecretaris Juliane Seifert van Bondsministerie voor Familie, Senioren, Vrouwen en Jeugd en met CDU/CSU fractievoorzitter Brinkhaus en Bondsdagleden Nüßlein en Maag (beide woordvoerders zorg). In deze gesprekken hebben we het voornamelijk gehad over de uitdagingen waar beide landen voor staan, zoals hoge uitgaven in de zorg en een tekort aan personeel in de zorg.

Tijdens een lunch met de «Technologiestiftung» heb ik gesproken over innovatie en technologie in de vergrijzende samenleving. In meerdere Duitse steden lopen onderzoeken over de toekomst van de zorg (zorginnovaties in de praktijk). Ten slotte heb ik een bezoek gebracht aan senioreninitiatief groep AlwiG (Allein wohnen in Gemeinschaft). Deze groep senioren wonen samen op eigen initiatief.

Overige reizen

U bent reeds separaat geïnformeerd over de 4-landenconferentie waar Staatssecretaris Blokhuis op Bonaire aan heeft deelgenomen (Kamerstuk 35 000 XVI, nr. 132). In de kamerbrief «rapportage missies 1e helft 2019», rapporteert de Minister van Buitenlandse Zaken over de inzet op missies en strategische beurzen. In die brief zijn rapportages opgenomen over de reizen naar China, Frankrijk en Canada/VS waar wij aan deelnamen. Over de Formele EU Gezondheidsraad wordt u deze maand (zoals gebruikelijk) separaat geïnformeerd.

Geannuleerde reizen

Een deel van de voorgenomen reizen zijn niet doorgegaan.

Het betreft mijn werkbezoek aan Canada en de Verenigde Staten van 3 tot en met 7 juni en mijn deelname aan Finse EU-voorzitterschapsconferentie over de «Silver Economy). In beide gevallen ging de reis om agendatechnische redenen niet door.

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft niet deelgenomen aan de G20 bijeenkomst in Osaka (26 juni tot en met 29 juni). Hij is vervangen door de plv. SG VWS.

Om agendatechnische redenen heeft Staatssecretaris Blokhuis niet deelgenomen aan het Jeugddeel van de OCJS-raad.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge