Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

35000 V 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 89

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2019

Uw Kamer verzocht op 12 september 2019 om informatie rondom twee Nederlanders die in de Verenigde Staten zijn aangehouden (Handelingen II 2018/19, nr. 108, Regeling van werkzaamheden). De autoriteiten in Nevada hebben bevestigd dat betrokkenen zijn aangehouden. Het Consulaat-Generaal (CG) in San Francisco heeft gisteren contact met hen gehad en zij krijgen zoals gebruikelijk consulaire bijstand. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

Overigens teken ik aan, wat ik de Kamer ook in andere uitwisselingen heb laten weten, dat Nederland niet treedt in de rechtsgang van andere landen.

Tot slot kan ik u bevestigen dat ik de zaak zal blijven monitoren, zoals dat gebeurt voor alle consulaire zaken wereldwijd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok