Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 IV A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR KONINKRIJKSRELATIES

Vergaderjaar 2019-2020

A

Vastgesteld 21 januari 2020

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Rosenmöller

De griffier van de commissie,
Bergman