Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Financiën en van Nationale Schuld 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 IX A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Vergaderjaar 2019-2020

A

Vastgesteld 21 januari 2020

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Frentrop

De griffier van de commissie,
Van Dooren