Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 VI B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2019-2020

B

Vastgesteld 21 januari 2020

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
De Boer

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad,
Faber-van de Klashorst

De griffier voor dit verslag,
Van Dooren