Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Defensie 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 X A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vergaderjaar 2019-2020

A

Vastgesteld 21 januari 2020

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
Van Apeldoorn

De griffier van de commissie,
Van Luijk