Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)

35350 XIII B EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Vergaderjaar 2019-2020

B

Vastgesteld 21 januari 2020

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,
N.J.J. van Kesteren

De griffier van de commissie,
De Boer