Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Najaarsnota 2019

35350 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 7

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 11

Voorgesteld 28 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie Economische Zaken en Klimaat de parlementair advocaat en de Griffie heeft verzocht een analyse te maken naar het budgetrecht van de Kamer in relatie tot aanvullende afspraken onder het akkoord op hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil;

overwegende dat daarin de mogelijkheid is uitgewerkt om de afspraken aan de Kamer voor te leggen alvorens definitief te worden;

verzoekt de regering de Kamer vooraf (indien het echt niet anders kan op vertrouwelijke wijze) te informeren over:

  • 1:  de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil; en
  • 2:  de inhoud van het addendum voordat deze definitief wordt ondertekend;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Van Otterloo

Van Raan

Beckerman