Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 188

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35350 4 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN BRUINS

  18-12-2019 Motie Motie van de leden Slootweg en Bruins over het corrigeren van de gevolgen voor het accres als gevolg van onderuitputting in 2020
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 2.

  35350 9 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

  18-12-2019 Motie Motie van het lid Van Otterloo over de doelgroepen die geraakt worden door problemen met aflossingsvrije hypotheken
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 3.

  35350 6 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BECKERMAN

  18-12-2019 Motie Motie van de leden Alkaya en Beckerman over de mogelijkheid voor corporaties om investeringen in nieuwbouw en onderhoud af te trekken van de verhuurderheffing
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 4.

  35350 5 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN LEIJTEN

  18-12-2019 Motie Motie van de leden Alkaya en Leijten over verjaring van onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag geen rol laten spelen bij de herbeoordeling
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 5.

  35350 10 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

  18-12-2019 Motie Motie van het lid Van Otterloo over het verhogen van de discontovoet voor pensioenen in de tweede pijler
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 6.

  35350 8 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN SNELS

  18-12-2019 Motie Motie van de leden Bruins en Snels over een nadere analyse op basis van aannames inzake de discontovoet en de productiviteitsgroei
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 7.

  35350 7 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

  18-12-2019 Motie Motie van het lid Nijboer c.s. over de voorwaarde van parlementaire goedkeuring opnemen in het addendum bij het akkoord met Shell en ExxonMobil
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 8.

  35350 3 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN WILDERS

  18-12-2019 Motie Motie van de leden Tony van Dijck en Wilders over btw-verhoging terugdraaien, huren verlagen en eigen risico afschaffen
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 19-12-2019

 • 9.

  35350 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  12-12-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden over de Najaarsnota 2019
  Najaarsnota 2019
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 16-12-2019

 • 10.

  35237 A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

  10-12-2019 Eindverslag Eindverslag
  Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda LNV
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 11-12-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >