Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 1738

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35441 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

  30-04-2020 Brief minister Afschrift brief aan de Eerste Kamer in verband met beroep op artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector
  Wijziging begrotingsstaat Ministerie OCW (VIII) aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 12-05-2020

 • 2.

  35300 VIII 156 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

  16-03-2020 Brief minister Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 12-05-2020

 • 3.

  35441 19 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  07-05-2020 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 april 2020, over de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)
  Wijziging begrotingsstaat Ministerie OCW (VIII) aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 12-05-2020

 • 4.

  35300 XII E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  11-05-2020 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV over (deels) openstaande toezeggingen
  Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 11-05-2020

 • 5.

  35450 2 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

  11-05-2020 Brief Presidium Brief van het Presidium over een aangepast voorstel voor de parlementaire behandeling van de Voorjaarsnota 2020
  Voorjaarsnota 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 11-05-2020

 • 6.

  35438 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  04-05-2020 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 11-05-2020

 • 7.

  35452 1 VOORSTEL VAN WET

  08-05-2020 Voorstel van wet Voorstel van wet
  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 11-05-2020

 • 8.

  35452 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

  08-05-2020 Memorie van toelichting Memorie van toelichting
  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 11-05-2020

 • 9.

  35300 VIII 177 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 168

  07-05-2020 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Rog over verkrijgen van het vso-diploma op basis van reeds behaalde schoolresultaten (t.v.v. 35300-VIII-168)
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 08-05-2020

 • 10.

  35441 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

  07-05-2020 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over steun voor ondernemers en werkenden in de creatieve sector (t.v.v. 35441-10)
  Wijziging begrotingsstaat Ministerie OCW (VIII) aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 08-05-2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >