Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

35300 XVII 20 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 20

Ontvangen 26 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt een bedrag van € 5 miljoen vrij te maken binnen het SDG5-fonds voor financiering van goede moeder- en kindzorg alsmede voorlichting over alternatieven voor abortus. Een zwangerschap is vaak een vreugdevol feit, maar kan ook ingrijpende praktische, financiële en sociale uitdagingen meebrengen voor de (aanstaande) ouder(s). Het is belangrijk om betreffende ouder(s) in voorkomende gevallen waar nodig praktisch, financieel en/of medisch te ondersteunen tijdens de zwangerschap en in de periode vlak na de geboorte. Dit amendement beoogt te bevorderen dat goede moeder- en kindzorg de expliciete aandacht, prioriteit, en middelen ontvangt die het verdient.

Tevens kunnen deze gelden ten goede komen aan het ondersteunen van slachtoffers van misstanden op het terrein van seksualiteit en voorplanting, zoals gedwongen prostitutie, commerciële eiceldonatie door jonge en kwetsbare vrouwen in ontwikkelingslanden, en uitbuiting in «babyfabrieken» zoals in de Nigeriaanse stad Lagos waar de Nigeriaanse politie eerder dit jaar negentien vrouwen uit bevrijdde.

De dekking zal worden gevonden in het juridisch niet-verplichte deel van post 1 «Bijdragen aan (inter)nationale organisaties» van artikel 3.


Stoffer