Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

35300 XVII 26 MOTIE VAN HET LID VAN WEERDENBURG

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 26

Voorgesteld 28 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederlanders van oudsher zeer vrijgevig zijn en heel goed zelf kunnen beslissen of en, zo ja, aan welk liefdadigheidsdoel zij hun geld willen doneren;

verzoekt de regering, om geen cent meer uit te geven aan ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weerdenburg