Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

35300 XIII 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 7

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2019

Bijgevoegd treft u de nota van wijziging (Kamerstuk 35 300 XIII, nr. 8) aan op de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35 300 XIII).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met ingang van 16 oktober 2019 beleidsverantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking van gebouwen in Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio. Tot 16 oktober 2019 betrof dit de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de budgettaire gevolgen van de herverkaveling.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes