Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

35300 VI 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 11

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Het OM meldde mij gister bijgaand Wob-besluit te hebben genomen, waarvan ik uw Kamer kortheidshalve naar de inhoud verwijs1.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl