Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020

35300 XII 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 58

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • –  een opgelegd reisverbod nu enkel voor één bepaald traject geldt
  • –  overlastgevers daarom gebruik blijven maken van het OV
  • –  personeel en reizigers deze overlastgevers op naastgelegen trajecten op dezelfde dag weer tegen kunnen komen

van mening dat:

  • –  het doel van het reisverbod juist moet zijn personeel en reizigers te beschermen tegen overlastgevers
  • –  een opgelegd reisverbod voor slechts één traject het probleem enkel verplaatst

verzoekt de regering, te onderzoeken of reisverboden die worden opgelegd, geldend kunnen worden voor het gehele openbaar vervoer zonder dat dit leidt tot een verplaatsing van problemen naar andere vervoersmodaliteiten zoals bijvoorbeeld de auto en daarmee tot een verslechtering van de verkeersveiligheid

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst