Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 43 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 43

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat technologieën als sociale media en

internetzoekmachines een steeds grotere rol gaan spelen bij onze verkiezingen en in het maatschappelijk debat online;

overwegende dat tech-bedrijven vragen om slimme, goede en uitvoerbare regels om deze ontwikkeling vorm te geven;

overwegende dat de Europese Commissie op dit moment werkt aan een Digital Services Act die grote invloed kan hebben op de online vrijheid van meningsuiting in Nederland;

van mening dat Nederland op het gebied van de digitale democratie en vrijheid van meningsuiting een voortrekker moet zijn in Europa en ook in het voortraject van de Digital Services Act haar positie hierover naar voren moet brengen in Europa;

verzoekt de regering, voor juli 2020 of in ieder geval drie maanden voor publicatie van het voorstel van de Europese Commissie haar positie als het gaat om de Digital Services Act naar de Kamer te sturen en daarbij ook de positie van de andere EU lidstaten met de Kamer te delen.

en gaat over tot de orde van de dag,

Middendorp