Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 47 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DEN BOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 47

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opkomstpercentage van jongeren bij verkiezingen lager ligt dan het gemiddelde en één op de drie jongeren bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen niet heeft gestemd;

overwegende dat naast het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd, ook het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit leidt tot het verwerven van het actief kiesrecht;

van mening dat het verwerven van het actief kiesrecht een betekenisvol moment is en dat het specifiek introduceren hiervan bij nieuwe kiesgerechtigden kan bijdragen aan het vergroten van de participatie;

verzoekt de regering, in samenspraak met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en jongerenvertegenwoordigers voorstellen te doen om tot een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Den Boer