Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 26

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Conform het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u, mede namens de Minister voor MZS en Staatssecretaris van VWS, met deze brief een afschrift van mijn reactie op de brief van VerbeekdeCaluwé Advocaten inzake de vastgoedconstructies en dienstenconstructies bij De Seizoenen BV1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl