Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 25 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 25

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Conform het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u, mede namens de Minister en Staatssecretaris van VWS, met deze brief een afschrift van mijn reactie op de brief van SAN met betrekking tot winstuitkering in de zorg1.

De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl