Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het gemeentefonds 2020

35300 B 10 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 10

Ontvangen 2 december 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen van «€ 1.008.926.000» vervangen door: € 1.083.931.000.

B

De begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2020 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Gemeentefonds

31.901.410

31.901.410

31.901.410

Toelichting

Algemeen

Buurtsportcoaches

Door middel van deze nota van wijziging worden de middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (Buurtsportcoaches) toegevoegd aan de begroting van het gemeentefonds. De middelen zijn afkomstig vanaf de begrotingen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII). Hiermee wordt invulling gegeven aan de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

De middelen voor buursportcoaches werden tot op heden al vanaf 1 januari door middel van bevoorschotting uitgekeerd. De budgettaire verwerking vond vervolgens plaats bij Voorjaarsnota. Hiermee werd voorkomen dat gemeenten de salarissen van buurtsportcoaches gedurende ongeveer een half jaar moeten bevoorschotten. Aan Rijkszijde leidt deze werkwijze echter tot een onrechtmatigheid. Daarom worden de middelen nu reeds toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit kon nog niet ten tijde van Miljoenennota, omdat de Brede Regeling Combinatiefuncties op dat moment nog niet was aangepast.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1 – Gemeentefonds

De middelen voor buurtsportcoaches worden als decentralisatie-uitkering verstrekt vanaf artikel 1 van de begroting van het gemeentefonds.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Gemeentefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

             

Totaal

Gemeentefonds (B)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Gemeentefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

             

Totaal

Gemeentefonds (B)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Gemeentefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

             

Totaal

Gemeentefonds (B)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

31.826.405

31.669.798

31.183.031

31.001.097

30.810.958

 

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

75.005

   
 

Stand na nota van wijziging

31.901.410

31.744.803

31.258.036

31.001.097

30.810.958

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops

De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel