Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

35300 XVI 128 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 128

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mannenvoetbal uitgebreid aan bod komt op openbare televisiekanalen omdat dit als zodanig, en tot in de kleinste details, is afgesproken in de evenementenlijst van de Mediawet 2008;

constaterende dat de verslaglegging van het eredivisievrouwenvoetbal niet is opgenomen in de Mediawet, waardoor het niet verplicht is om de eredivisie van vrouwenvoetbal op de openbare televisie uit te zenden;

verzoekt de regering, om met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de evenementenlijst opnieuw onder de loep te nemen om meer vrouwensporten in de lijst op te nemen;

verzoekt de regering tevens, in gesprek te treden met de KNVB om het vrouwenvoetbal verder te professionaliseren, daarover concrete afspraken te maken en vervolgens het vrouwenvoetbal op te nemen in de evenementenlijst van de Mediawet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld