Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

35300 V 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 57

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 januari 2020

Hierbij bied ik u het werkprogramma 2020 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) aan1.

Dit werkprogramma is eveneens verzonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl