Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2020

35300 IV 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 40

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

Bij brief van 13 december 2019 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties verzocht mijn brief aan de regering van Sint Maarten d.d. 5 november 2019 aan de commissie ter beschikking te stellen. Zoals u weet is correspondentie tussen de landen in principe vertrouwelijk. Sint Maarten heeft aangegeven geen voorstander te zijn van openbaarmaking. Daarmee kan ik geen gehoor geven aan uw verzoek.

Ik kan u wel op hoofdlijnen vertellen dat ik in de brief de Minister van Justitie heb verzocht de afgesproken verbetermaatregelen met de grootst mogelijke prioriteit uit te voeren. Ook is benadrukt dat werk moet worden gemaakt van een integraal plan voor de sanctie uitvoering op Sint Maarten. Ik onderschrijf dan ook het advies van de Voortgangscommissie om een concreet, haalbaar en toetsbaar uitvoeringsprogramma op te stellen.

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker