Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

35300 V 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 54

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 17 oktober 2019.

Bijgaand vindt u gevraagd overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is in 2020 aan vaste commissie voor Europese Zaken te doen toekomen1. Met het oog op de veranderende internationale actualiteit behelst dit overzicht de stukken die een vast en terugkerend karakter hebben of ter voorbereiding op een voorzienbare internationale bijeenkomst worden opgesteld. Per stuk wordt aangegeven wanneer uw Kamer dit stuk kan verwachten.

U ontvangt periodiek een overzicht van Verdragen in voorbereiding. Daarnaast kunt u wetgeving in voorbereiding eigenstandig raadplegen middels KIWI. BNC-fiches en kabinetsreacties kennen een geëigende procedure. Dit geldt ook voor de stukken aangaande de begroting en verantwoording. Deze stukken zijn derhalve buiten dit overzicht gelaten.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl