Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2020

35302 P BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Vergaderjaar 2019-2020

P1

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

Tijdens de behandeling van het Belastingplan, op 10 december jl. in uw Kamer, heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd de onderzoeksrapporten van externe partijen op de IV-organisatie van de Belastingdienst voor het Kerstreces aan uw Kamer te versturen. Vanwege het aftreden van de Staatssecretaris van Financiën neem ik zijn portefeuilles waar.

De externe partijen hebben hun onderzoek afgerond en hebben hun rapporten aangeboden aan de opdrachtgevers. De gedane adviezen en aanbevelingen in deze rapporten zal ik komende weken bestuderen. Om die reden zal ik u de rapporten later toesturen, maar niet later dan eind januari 2020.

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra

Noot 1: Letter P heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 302.