Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

35300 V 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 63

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor de AIVD, informeer ik u als volgt.

Vandaag is de ambassadeur van Saoedi-Arabië ontboden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook in Denemarken is de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Kopenhagen ontboden. In de gesprekken zijn zorgen overgebracht over de vermeende link tussen de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) en Saoedi-Arabië met betrekking tot een spionage-aanklacht die vandaag in Denemarken bekend is gemaakt. In Nederland is geen sprake van een spionageaanklacht. Aangezien ASMLA actief is in zowel Nederland als Denemarken, is gezamenlijk de boodschap overgebracht dat de ongewenste activiteiten waarvan ASMLA in Denemarken wordt beschuldigd niet acceptabel zijn. Nederland en Denemarken hebben de EU geïnformeerd over deze zaak.

Op dit moment vindt in zowel Nederland als Denemarken strafrechtelijk onderzoek plaats naar leden van ASMLA. Het onderzoek in Nederland is gestart op basis van een ambtsbericht van de AIVD. Zoals bekend worden in het openbaar geen mededelingen gedaan over het werk van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, en evenmin over lopende strafrechtelijke onderzoeken. Uw Kamer zal in voorkomende gevallen langs de geëigende kanalen worden geïnformeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S.A. Blok