Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

35300 VII 98 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 71

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 98

Voorgesteld 4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er woningnood is; overwegende dat eigenaren van een recreatiewoning de wens kunnen hebben om hun woning permanent te bewonen;

verzoekt de regering, een voorstel te doen voor permanente zelfbewoning van recreatiewoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol