Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

35300 VI 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 108

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2020

Hierbij bied ik u ter informatie aan een afschrift van het besluit (zie bijlage) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van het Openbaar Ministerie dat kort gezegd ziet op documenten betreffende de rechtszaak Wilders 20111.

In verband met de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de documenten over dit onderwerp wil ik uw Kamer attenderen op dit besluit. De gedeeltelijk openbaar gemaakte documenten zijn te vinden bij het besluit op www.OM.nl.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl