Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Defensie 2020

35300 X 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 61

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2020

In mijn brief «Stand van zaken chroom-6 Defensie» van 28 februari 2020 (Kamerstuk 35 300 X, nr. 60) heb ik u gemeld dat ik voornemens was u op 23 maart 2020 mijn beleidsreactie op de RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC, de conclusies en de aanbevelingen van de paritaire commissie en mijn reactie hierop te sturen.

Tegelijk zouden dan ook de rapportages van het RIVM, het advies van het Deskundigenberaad en de conclusies en aanbevelingen van de paritaire commissie openbaar worden gemaakt. Echter, door de ontwikkelingen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus heb ik, na consultatie met het RIVM en voorzitter van de paritaire commissie, besloten de publicatie van de rapportages, de conclusies en de aanbevelingen en de gelijktijdige verzending van deze Kamerbrief voorlopig uit te stellen.

Mijn streven is desondanks de betrokken (oud-)medewerkers en nabestaanden zo spoedig mogelijk te informeren en duidelijkheid te geven. Ik zal in overleg met het RIVM en de paritaire commissie, de ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus in beschouwing nemend, een nieuwe datum bepalen voor de openbaarmaking van de stukken en het informeren van uw Kamer.

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser