Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Buitenlandse Zaken (V) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening

35416 3 VERSLAG

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 3

Vastgesteld 24 maart 2020

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gezien tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Pia Dijkstra

De griffier van de commissie,
Van Toor