Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)

35412 5 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 5

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meeste grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland maandenlang een sterke daling van de omzet kunnen opvangen zonder extra financiële steun;

van mening dat het Noodpakket banen en economie zo veel mogelijk gericht moet zijn op werknemers en ondernemingen die in acute financiële nood komen;

verzoekt de regering, om geen financiële steun te verlenen aan grote ondernemingen die zelf voldoende bedrijfsreserves hebben om de komende drie maanden door te komen, ook niet in de vorm van uitstel van belastingbetaling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya