Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)

35412 6 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 6

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens de kredietcrisis financiële injecties zijn gegeven aan marktpartijen die zijn bekostigd door de belastingbetaler zonder dat die belastingbetaler daarmee enige invloed heeft gekregen op de bedrijfsvoering;

verzoekt de regering, grote ondernemingen die een maatschappelijk belang dienen alleen direct financieel te steunen als het de invloed van de samenleving op die ondernemingen navenant uitbreidt, bijvoorbeeld door middel van het kopen van aandelen, zodat de overheid kan bewerkstelligen dat deze bedrijven meehelpen om de grote uitdagingen van deze tijd te helpen oplossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya