Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)

35412 7 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 7

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maximaal toegestane huurverhogingen nog gebaseerd zijn op hoge economische groeicijfers en lage werkloosheid;

overwegende dat steeds meer huurders in financiële problemen komen;

verzoekt het kabinet, de maximale huurstijging per 1 juli naar beneden toe bij te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer