Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten Ministerie Economische Zaken en Klimaat (XIII) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35413 4 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 4

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er waarschijnlijk ook bedrijfsspecifieke steun noodzakelijk zal zijn;

verzoekt het kabinet, in die gevallen voorwaarden te stellen op het gebied van toekomstige maatschappelijke betrokkenheid, behoud van werkgelegenheid, topbeloningen en bonussen, en verduurzaming van de betreffende bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer