Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaten Ministerie Economische Zaken en Klimaat (XIII) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35413 5 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 5

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regelingen beogen om zowel bedrijven als individuen die te lijden hebben onder de economische gevolgen van deze coronacrisis voldoende comfort te bieden om deze moeilijke tijd door te komen;

overwegende het feit dat het bewust uitsluiten van groepen op basis van leeftijd, startdatum van het zzp-schap, dga-schap zonder personeel en mensen wier uitkering afloopt, ongewenst is;

roept de regering op, middels toepassing van een hardheidsclausule mensen comfort te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo