Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Financiën (IXB) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie)

35412 9 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA C.S.

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 9

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van een groot liquiditeitsprobleem ten gevolge van de coronacrisis;

overwegende dat het voor een bepaalde groep particulieren en ondernemers de redding zou zijn indien er geen aflossing op hypotheken hoeft te worden betaald;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken tot vrijstelling van hypotheekaflossing voor deze groep voor een nader te bepalen periode, waarbij de overheid garant staat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet

Stoffer