Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35415 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 7

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen door de coronacrisis (een groot deel van) hun inkomen kwijtraken;

overwegende dat de maatregelen die het kabinet genomen heeft generieke maatregelen zijn;

overwegende dat mensen ondanks deze maatregelen in financiële problemen kunnen komen;

verzoekt de regering, actief te monitoren hoeveel en welke mensen in de financiële problemen komen en met gerichte steunmaatregelen te komen indien dat nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan