Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de begrotingsstaat Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

35415 8 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 8

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het pakket economische steunmaatregelen dat de regering heeft gepresenteerd;

overwegende dat er gepensioneerde zzp'ers ondernemers zijn die een groot inkomensverlies lijden;

verzoekt de regering, om AOW-gerechtigden niet per definitie uit te sluiten van de noodmaatregelen voor ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo