Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging begrotingsstaat Ministerie OCW (VIII) aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector

35441 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 18

Voorgesteld 7 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 300 miljoen euro beschikbaar stelt met als doel de culturele en creatieve sector door de financieel zware eerste maanden heen te helpen;

overwegende dat bij de zelfstandigen en instellingen in de sector onduidelijkheid bestaat of zij voor de generieke en aanvullende maatregelen in aanmerking komen;

overwegende dat in de aangenomen motie Asscher/Dijkhoff het kabinet is opgedragen te bezien in hoeverre werkenden en bedrijven in het mkb aanvullende steun behoeven;

verzoekt de regering, hierin ook de ondernemers en werkenden in creatieve en culturele sector mee te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Asscher

Van den Berge

Kwint

Belhaj

Dik-Faber